19370402 - Dödsfall.

Dödsfall.

F. d. bruksdisponenten Carl von Post avled på måndagen i sitt hem på Vänerslund, Earlstad. Han var född 1858 i Stenkumla socken på Gotland. Efter att ha avlagt bergsingenjörsexamen i Filipstad innehade han under kortare tid anställningar vid Jädersholm och Svaneholm. Sedan var han under nitton års tid knuten till Ramnäs valsverk i Västmanland, under de sista fyra åren som direktör för företaget. Den avlidne sörjes närmast av maka, barn och barnbarn.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 April 1937
Nr 74