19370216 - Snöväder

Snöväder

har åter dragit fram över Gotland, ehuru temperaturen samtidigt stigit så att släd- och skidförets livslängd kan vara problematisk. I natt har emellertid här i Visby fallit 5 mm. Ute i östergarn har man fått 8 mm. och där har man nu ett snötäcke på 15 cm. Utanför kusten finnes för övrigt en del drivis, dock ingen som hindrar sjöfarten.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38