19370219 - Tack. AMANDA PETTERSSON.

För all visad vänlighet vid vår moders fru AMANDA PETTERSSON bortgång, och för blomstergärden vid hennes bår, frambära, vi till alla vårt varma tack.
Stenkyrka den 19 febr. 1937.
BARNEN.Gotlands Allehanda
Fresdagen den 19 februari 1937
N:r 41