19370223 - Landsbygden. Havdhem.

Landsbygden.

HAVDHEM, 23 febr.
Havdhems skyttegille hade på lördagen fältskjutning i terrängen vid Nisseviken. I skjutningen, som tog sin början kl. 11 på förmiddagen, deltogo ett 40-tal skyttar. Första nAlet utgjordes av tredjedels figur på 310 m. med 1 min. skjuttid, andra målet av sjättedelsfigur på 200 m. med 40 sek. skjuttid och tredje målet av helfigur på 500 m. med 1 min. skjuttid. Skjutningen kan betecknas som svår. Första pris och vandringspriset erövrades av K. M. Hansson, Spenarve, med 13 tr. 2) L. Kviberg, Kvinnegårda, 11 tr. och 3) E. Larsson, Sigters, 10 tr.
Efter skjutningen hölls årsmöte hos hr K. Larsson, Hästlunds, under ordförandeskap av hr A. Hermansson, Havor. Därvid valdes till styrelse hrr A. Hermansson, H. Bergvall, Sigters, E. Mattsson, Libbenarve, Y. Smitterberg, Bols, och K. M. Hansson, Spenarve. Till ombud vid förbundsmötet utsågs hr Thomas Larsson, Kvinnegårda.
Slutligen förrättades prisutdelning av under året erövrade vandringspris, varvid fältskyttepokalen tilldelades K. M. Hansson, gamla kronprinspokalen H. Persson, Kvinnegårda, Fidepokalen S. Österholm, Bols, och segerskyttepokalen Y. Smitterberg, Bols.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1937
N:r 44