19370225 - Död. Wendela Jakobsson.

Min ömt älskade maka och vår kära lilla mamma Wendela Jakobsson lämnade oss i dag i sitt 60:de levnadsår, djupt sörjd och saknad av mig, barn och barnbarn, släkt och många vänner.
Galtungs, Burs den 24 februari 1937.
O. F. Jakobsson.
Gerda och Albin.
Inga.
Edla och Nils.
Karl-Gustaf och Margit.
Lars-Erik.
Edvin Jakobsson.
Maj-Britt.

Hur tyst, hur tomt,
Hur öde blir här hemma
För oss som nu i sorg du lämnat kvar,
Ej mer vi hör din kåra glada stamma
För oss den nu för alltid tystnat har.

Ps. 488, 3 v.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1937
N:r 46