19371215 - Landsbygden. STENKUMLA.

Landsbygden.

STENKUMLA, 14 dec.
Auktion hölls i måndags å skog från de ecklesiastika skogarna inom Stenkurn1a. pastorat. Som auktionist fungerade hr A. Carlsson, Kube. Sammanlagt försåldes 242 kbm., utstämplade i nio mindre poster till ett pris av 2,260 kr. Medelpriset blev 9: 35 kr. pr kbm.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291