19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914.

Statsverkets skogsmedel 1914.

Enligt meddelande från domänstyrelsen ha under år 1914 till statsverket influtit 17,713, 705:80 kr. i skogsmedel, hvaraf i Gotlands län influtit kr. 18,952:12.Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915