19380115 - Förlovning

Förlovning

har tillkännagivits mellan direktör Nils Henrik Hedström, Stockholm, och fröken Ilse Borenz, dotter till fru Dagmar Borenz, Visby, i hennes äktenskap med kapten Nils Borenz.Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1938
N:r 11