19381118 - Landsfiskal Tigerhielm avtackad på Allekvia.

Landsfiskal Tigerhielm avtackad på Allekvia.

Landsfiskal Rolf Sewed Tigerhielm i Roma, som fr. o. m. nästa månad flyttar över till Hemse, fungerade vid tinget på Allekvia i går för sista gången som allmän åklagare där. Med anledning härav blev han efter "rättegångstimmans slut" vid en kollation på tingshuset föremål för hjärtliga hyllningar.
På norra domsagans vägnar överräckte sålunda den vid de tigerhielmska målen fungerande domaren, hovrättsassessor Henning Nilsson, en silvertallrik på vilken tingshuset är ingtaverat. Vidare talade häradsdomare Gotthard Jacobsson, Kvie, som tolkade nämndens känslor inför avskedet, medan nämdeman Oskar Thomasson, Kärrmans, talade för de olika socknarnas befolkning. Så höll den avflyttande landsfiskalen i en ett svarstal, vari han bl. a. erinrade om de nämndemän som under hans tid som åklagare "på norr" fungerat i rätten. Själv har han verkat som åklagare i norra domsagan sedan 1922, först som extra landsfiskal i Slite och sedan 1926 som ordinarie i Kräklingbo landsfiskalsdistrikt.Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268