19381118 - Runstenen får förvaras i Gotlands fornsal.

Runstenen får förvaras i Gotlands fornsal.

Efter framställning från länsantikvarien Mårten Stenberger har riksantikvarien medgivit, att den runsten, som uttagits ur S:t Hans ruin i Visby och sedan konserverats får förvaras i Gotlands fornsal.Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268