19381118 - Gotlands artillerikår.

Gotlands artillerikår.

Utnämnde kaptenen vid Gotlands artillerikår Linnman får t. v. förordnas till fortsatt tjänstgöring vid kåren utan hinder av tidigare anbefalld kommendering som repetitör vid krigshögskolan. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268