19381118 - Befriad från betalningsskyldighet.

Befriad från betalningsskyldighet.

Regeringen har medgivit, att K. Andersson, Resarve i Atlingbo, befrias från betalningsskyldighet av ett för utdikning och odling av Mästermyr med tillhörande sänka marker inom Levide m. fl. socknar beviljat odlingslån mot det att 1,000 kr. inbetalas. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268