19381118 - Unga krigare.

Unga krigare.

Chefen för Gotlands infanteriregemente har fått tillstånd att omedelbart anställa två volontärer vid regementet, oaktat de ej uppnått föreskriven ålder av 17 år. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268