19381118 - Förvärv av fastigheter.

Förvärv av fastigheter.

K. m:t har bifallit Karta & Oaxens framställning om medgivande att förvärva fastigheterna Lickedarve 112, 114 och 117, Lunderhage 118 och Medebys 14, 120, 122, 127 och 123 samt Skymnings 113, 115 och 118 i Fleringe socken, vilka inköpts av Skånska Cementaktiebolaget.Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268