19381118 - Mästerby får låna.

Mästerby får låna.

Mästerby församling har fått k. m:ts tillstånd att upplåna 3,500 kr. på 15 år för reparation av lärarebostaden. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268