19381118 - Vigsel

Vigsel

äger i morgon rum i Härnösand mellan tjänstemannen i A.-B. Gotlands Bank i Visby Ebbe Östman och fröken Anna Lisa Bäckman, dotter till framlidne förvaltaren O. Bäckman och hans maka, Umeå.Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268