19381118 - Femtio år

Femtio år

fyller måndagen den 21 dennes folkskollärare Gottfrid Wahlberg i Lye.
Femtioåringen är född i Bro och avlade folkskollärarexamen i Uppsala år 1919. Samma år blev han vikarierande lärare i Garda, där han påbörjande år erhöll ordinarie tjänst, vilken han innehade till år 1925. Han flyttade då emellertid över till grannsocknen Lye. Där har han vid sidan av sin tjänst under åtskilliga år varit ordförande i kyrkostämman samt är fortfarande ordförande i barnavårdsnämnden.
Med sitt vänsälla och fridsamma uppträdande har hr Wahlberg inom de församlingar, där han verkat, vunnit idel vänner och inom lärarekretsar är han en uppskattad kamrat, som ofta bidrar till muntrationen vid förekommande tillfällen.Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268