19381130 - Tack. FERDINAND HEJDSTRÖM.

För alla bevis på vänligt deltagande i vår sorg vid vår älskade och saknade makes och faders
FERDINAND HEJDSTRÖM
hemgång och för den vackra blomsterhyllningen vid hans bår, frambära vi härmed vårt innerliga och varma tack.
MARIA HEJDSTRÖM.
Barnen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278