19400822 - Död. LISA.

Härmed tillkännagives a Gud till sig hemkallat min kära maka LISA som efter ett långt lidande avled i dag i en ålder av 49 år,
sörjd och saknad av mig, syskon, släkt och vänner.
Eipe i Silte den 20/8 1940.
LEONARD ENGSTRÖMGotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193