19400822 - Tack. Elisa Ronström.

För all hedersbevisning och vänlig hågkomst, som ägnats minnet av
Fru ELISA RONSTRÖM,
genom den vackra blomsterhyllningen vid hennes bår, framföra vi ett vördsamt tack.
Släktingar och goda vännerGotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193