19400822 - Läroverkets intagningsnämnd.

Läroverkets intagningsnämnd.

Till ledamöter av intagningsnämnden vid läroverket har biskop Ysander förordnat folkskollärarna G. Allvin, Visby, och Rud. Carlson, Gothem, med folkskollärarna Sam. Tingström, Visby, och W. Kupper, Hemse, som personliga suppleanter. Förordnandet gäller intill 1940 års utgång.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193