19400822 - Kristidsnämndens expedition har flyttat

Kristidsnämndens expedition har flyttat

från rådhuset till rådhusets annex, där densamma beretts lokal två trappor upp. Ingång från Läroverksplan. Nämndens telefonnummer är 1620.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193