19400822 - Sudergutar till Hemse på söndag!

Sudergutar till Hemse på söndag!
Deltag i medborgarfesten!

Vid medborgarfesten i Hemse på basarplatsen i samband med Sudervallens dag komma red. Herman Stolpe, Björlingkvartetten och skådespelaren Gunnar Sjöberg att medverka. Festen tager sin början kl. 8 e. m. Vid festplatsen finnas listor utlagda för tecknande på försvarslånet. Vi förmoda att uppslutningen av medborgare från södra Gotland skall bli storartad.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193