19420102 - Bättre tider?

Bättre tider?

Det kan tjäna påpekas, att vid den här tiden i fjol hade centralföreningen här 4,000 order inne på halm, sammanlagt 14,200 ton, från halmbehövande lantmän. Samtidigt hade 3,700 lantbrukare hos hushållningssällskapet ingivit anhållan om statsbidrag till halminköp. Ingendera företeelsen har uppträtt i år.
Även om jul- och nyårshelgerna bjudit på snö och kyla har ju dock vintern hittills visat sig betydligt mildare än i fjol samma tid.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1