19420102 - Folkmängden i Visby stad 12,682 personer.

Folkmängden i Visby stad 12,682 personer.
Ett födelseöverskott på 106 personer.

Pastorsämbetets uppgifter rörande folkmängden i Visby visa, att stadens invånarantal nu utgör 12,682 personer, vilket motsvarar en ökning av 162 personer under det gångna året. Folkmängden var nämligen vid årets början 12,520 personer.
Antalet födda var under år 1941 137 gossar och 118 flickor eller sammanlagt 255 barn. Under året ha avlidit 70 män och 79 kvinnor eller sammanlagt 149 personer.
Till staden ha under året inflyttat 866 personer, därav 424 män och 442 kvinnor, medan utflyttningen uppgått till 810 personer, därav 369 män och 441 kvinnor.
I jämförelse med år 1940 har födelsetalet varit högre (247) och antalet dödsfall lägre (158). Födelseöverskottet var år 1941 icke mindre än 106 mot 89 föregående år, en siffra som är större, än vad staden på många år kunnat uppvisa.
Inflyttningsöverskottet har gått ned till 56 personer, medan det under närmast föregående år var icke mindre än 330 personer.
Antalet ingångna äktenskap har minskats från 160 under år 1940 till 145 under år 1941.
Visby stad kan i år också redovisa en hundraåring. Stadens äldste invånare, f. läraren Olof Öberg, är nämligen född år 1841.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1