19420102 - Besvären fullföljas.

Besvären fullföljas.

Redaktör Arthur Nilsson, Visby, har hos regeringsrätten fullföljt sina av länsstyrelsen . ogillade besvär över att Visby stadsfullmäktige den 14 oktober i fjol återkallat sitt beslut den 11 mars samma år att söka fastställelse på ett av länsarkitektkontoret år 1940 uppgjort förslag till stadsplan för kvarteret Hammaren. Redaktör Nilsson vidhåller sitt yrkande att det senare fullmäktigebeslutet undanröjes och hänvisar till vad han anfört hos länsstyrelsen. (TT spec.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1