19420120 - Taxeringsassistent obehövlig för stadens del.

Taxeringsassistent obehövlig för stadens del.

Svenska stadsförbundet, som ordnat utbildning av taxeringsassistenter för kommunerna, har förhört sig om ev. behov av sådan här i Visby Drätselkammaren har emellertid ansett att dylik assistent icke är behövlig för stadens kommunala taxering, då länsstyrelsen har en sådan assistent anställd.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15