19420120 - Drätselkammaren.

Drätselkammaren.

Till kontorsbiträde å drätselkammaren har kammaren antagit den i första förslagsrummet uppförda sökanden, extra kontorsbiträdet vid kontoret Doris Harryson.
Till kanslibiträde har antagits den i andra förslagsrummet med förord uppsatta sökanden, extra biträdet vid kammaren Gerd Kuhlau, som emellertid i avvaktan på styrkt kompetens i stenografi skall t. v. kvarstå i nuvarande löneklass.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15