19420120 - Drätselhammaren och bostadsbristen.

Drätselhammaren och bostadsbristen.

Drätselkammaren behandlade igår afton frågan om beredande av bostäder åt husvilla Visbyfamiljer, varvid kammaren beslöt att i första hand söka få tillsvidare använda de nu utnyttjade bostäderna vid Stora Adolfsberg, vid Johannedal och Katrinelund. Frågan hänsköts i övrigt till beredningskommittén för utredning.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15