19420120 - Staden tvättar badtvätten själv.

Staden tvättar badtvätten själv.

Sedan tvättinrättningen i varmbadhuset blivit utan arrendator tvättar staden där själv badhusets tvätt. För att emellertid erhålla bättre effekt och besparingar beslöt drätselkammaren , igår på badhuskommitténs förslag verkställa reparationer; inklusive indragning av ny elströmsinstallation, för c:a 2,000 kr. samt anskaffa en del behövliga tvättmaskiner för omkring 5,000 kr. men att i övrigt ställa tvättinrättningsfrågan på framtiden.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15