19420120 - Vatten och avlopp i Norderväg och Norrbackagatan.

Vatten och avlopp i Norderväg och Norrbackagatan.

Drätselkammaren beslöt igår söka statsbidrag för utfärande av vatten- och avloppsledningar i Norderväg och Norrbackagatan, vilka kostnader beräknas till 41,500 kr. Man hoppas kunna erhålla 20 proc. av denna summa i statsbidrag genom arbetsmarknadskommissionen.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15