19420120 - Kristillägg till stadens arvodestagare.

Kristillägg till stadens arvodestagare.

Lönekommittén framlade igår inför drätselkammaren förslag om ett kristillägg från 1 jan. i år av 30 proc till stadens arvodestagare, att utgå på de 1937 fastställda och från 1938 utgående arvodena, exklusive ev. sedan dess tillkomna tillägg. Drätselkammaren tillstyrkte förslaget, som baräknas draga en kostnad av 6,800 kr. pr år, vilken summa skulle utgå av medel till oförutsedda utgifter.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15