19420120 - Kristidsstgrelsen.

Kristidsstgrelsen.

Sedan livsmedelskommissionen ställt i utsikt att ett priskontrollombud skulle komma att placeras i Visby, har kristidsstyrelsen ansett, att innehavaren av denna befattning på samma gång skulle kunna bli sekreterare och kansliföreståndare hos kristidsstyrelsen, samt meddelat detta ta livsmedelskommissionen.
Något avgörande i saken har ännu icke träffats av livsmedelskommissionen.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15