19420120 - Vacker Rödakorsinsamling i Rone.

Vacker Rödakorsinsamling i Rone.

Rone Rödakorskrets har genom husbesök inom socknen verkställt insamling till förmån för den av, Svenska röda korset anordnade riksinsamlingen. Resultatet har blivit mycket gott, nämligen icke mindre än 695 kr. Insamlingen är som bekant anordnad till förmån för finska, norska och svenska barn.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15