19420120 - Vår första järnlivbåt bygges nu för Hoburg.

Vår första järnlivbåt bygges nu för Hoburg.
Beräknas klar till nästa vinter.

Livbåtssällskapet har nu huvudritningarna klara till en ny motorlivbåt, som kommer att beställas för Hoburgs station på Gotland, och som man hoppas få klar till nästa vintersäsong, skriver GHT.
Den nya båten blir i flera avseenden av stort intresse — bl. a. blir det den första livbåt i detta land, som bygges av järn. Båten kännetecknas vidare av ett stort däckshus (med tycke av en strömlinjeformad bilkaross). Detta är så kraftigt tilltaget att det skall kunna utgöra den egentliga uppehållsplatsen för besättning och räddade skeppsbrutna. Därtill kommer skansen för om maskinrummet, men denna är relativt liten, ehuru givetvis inte så få skeppsbrutna kan få rum där, om det behövs.
Båten är uppdelad i förpik,iskars, maskinrum, styrhytt och akterpik med 4 obrutna, genomgående, vattentäta tvärskeppsskott och har dessutom sex sidotankar och två piktankar och skall kunna hålla sig flytande även med stora skador och en betydande del av skrovet vattenfyllt.
Huvuddimensionerna bli: Löa 12,35 m., mellan pp 10,70 m., bredd över avvisare 4,00 m. och mallad 3,80 m., djup 1,60 samt djupgående 0,80 meter.
Den maskinella utrustningen kommer att bestå av en trecylindrig Bolindermotor om 75 hkr., och farten beräknas till 8 knop. Propellern ligger inne i en tunnel akterut, och underkant av rodret göres av särskilt mjukt järn eller av sådant stål att det antingen lätt böjes eller splittras vid grundkänningar utan att rodret I övrigt blir obrukbart.

Ny konstruktion av skotten.
Ingenjör Alf Palmqvist, som innan sin död ägnade stort intresse åt planerna på denna båt, och även utarbetads de första ritningarna, har infört en nyhet konstruktionen, som tar fasta på livbåtarnas speciella arbetsförhållanden. Tvärskeppsskotten träffa nämligen inte sidan i rät vinkel utan äro i hela sin höjd någo' knäckta längst ute vid sidan och träffa alltså denna i något sned vinkel. Avsikten är att förhindra buckling i plåten, om båten hoppar genom brän. ningar. I stället för den stumma stöten mot sidan och botten avser man alltså att uppnå svikt och "giv".
Till utrustningen hör en pumpan läggning, med vilken man kan fylla och tömma olika tankar efter behov för att hålla båten på rät köl, om den skulle bli delvis vattenfylld. Vidare får den givetvis modern livräddningsutrustning med linkastargevär o. s. v.

Hopp att Stockholm skall bidraga.
Kostnaderna för båten beräknas till c:a 100,000 kronor. Man har en grundplåt på 20,000 kronor säkrad och hoppas nu framför allt att sjöfarten i Stockholm skall bidraga med resten eller åtminstone större delen därav. På västkusten har ju flera sjöfartsmän och firmor donerat till delvis stora och dyrbara båtar — även sådana, som g4a tjänst på ostkusten — och eftesom Hoburgsbåten skall ha sitt verksamhetsområde i Östersjön tror man sig nu kunna ha skäl att hoppas på liknande hjälp från Stockholm.
Hoburgstationen anlades 1911 och utrustades med en roddlivbåt. Den har hittills räddat 35 människor ur överhängande livsfara. Stationen har emellertid nu i många år varit omodern, och det har varit en gam mal plan att modernisera den, men dessa planer ha hittills fått skjutas i bakgrunden för andra, mera omedelbart trängande behov.

Dan Broström till Ramsö.
Livbåtssällskapets närmaste planer gå i första hand ut på en ny båt för Stockholms yttre, södra skärgård. Därefter i ordningen kommer ny båt för Simpnässtationen, och som nästa punkt på programmet står förflyttning av patrullerande motorlivbåten Dan Broström till Ramsö i norra Bohuslän samt en ny båt för Örskär. Dan Broström har nämligen visat sig väl djupgående för Öregrundsskärgården, oeh på så sätt skulle det gamla önskemålet om ännu en båt för Bohuslän kunna förverkligas.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15