19420120 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Femtio år fyller i dag hemmansägaren Konrad Olofsson, Västerbjers i Gothem. Han har under olika perioder varit ledamot av kommunalnämnden, taxeringsnämnden och pensionsnämnden. Han är en duktig jordbrukare samt ivrig jägare och intresserad hästkarl.
Med anledning av bemärkelsedagen har jubilaren varit föremål för hjärtliga hyllningar. Redan kl. halv 7 i morse började uppvaktningarna, då en deputation från sockenborna infann sig och överlämnade ett guldur jämte andra presenter och en blomsterkorg. Senare infunno sig släktingarna och uppvaktade med en penninggåva. Vidare har femtioåringen under dagens lopp fått mottaga andra presenter samt blommor och telegram.



Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15