19420120 - Från våra Gotländska bygder. Kräklingbo.

Från våra Gotländska bygder.

KRÄKLINGBO.
Kräklingbo kyrkoråd beslöt vid sammanträde på lördagen att till kassör omvälja nämndeman Oskar Thomasson, Kärrmans.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15