Från våra Gotländska bygder.

KRÄKLINGBO.
Kräklingbo kyrkoråd beslöt vid sammanträde på lördagen att till kassör omvälja nämndeman Oskar Thomasson, Kärrmans.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15