19420120 - Landsbygden. Östergarn.

Landsbygden.

ÖSTERGARN.
Avskedsmöte för de civilvärnpliktiga i Katthammarsvik. Under lördagen och söndagen var avskedsmöten anordnade av Elimförsamlingen för den kontigent civilvärnpliktiga, som en längre tid legat förlagda i Östergarn och Gammelgarn. Avskedsmötet först på lördagskvällen hade enskild karaktär för de inbjudna vpl. tillsammans med församlingen. Församlingens föreståndare, pastor Stenström, som ledde mötet, hälsade de inbjudna välkomna och läste en av Davids psalmer, samt uttryckte sin och församlingens glädje över sanningen: "Hur ljuvligt det är då bröder bo endräktigt tillsammans". Det är vad vi upplevt den tid de civilvärnpliktiga gått in och ut bland oss i Elim, uttryckte talaren. Efter en stunds bön och sång av de vpl. överlämnades ett flertal minnesord av församlingens medlemmar, och alla uttryckte sin stora glädje för den tid de vpl. legat förlagda på platsen. Även pastor Stenström lämnade något minnesord till de avresande och framhöll sin och församlingens djupa tacksamhet för den insats de civil-vpl. gjort i arbetet i församlingen under den tid de legat förlagda på Gotland. Ett par vpl. sjöng en duettsång, varefter alla blev bjudna på kaffe.
Efter kafferasten fick de vpl. tillfälle att uttrycka sin tacksamhet både mot församlingen och dess pastor för all den kärlek och förståelse de fått röna under sin vistelse på Gotland, och ett flertal minnesord lämnades av de vpl. Efter en bönestund sjöngs "0, ljuva hemvist för Jesu vänner", och mötet avslutades.
Under söndagen höllos två offentliga möten med stor tillslutning, ett i Herrvik och ett i Elim, Katthammarsvik. Kvällens möte hade samlat en stor skara lyssnare, fullt till sista plats, var ett gripande väckelsemöte, då mycken sång och musik och korta anföranden av de vpl. förekom. Säkerligen skall frukt visas på evighetens morgon även från detta möte, då de församlade var djupt gripna och väckelsens ande var verksam. Sången "0 må ingen bli tillbaka" sjöngs till slut, varefter en bönestund följde.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15