19420120 - Landsbygden. Dalhem.

Landsbygden.

DALHEM.
Ett trevligt slädparti var i söndagseftermiddags anordnat av missionsförsamlingens ungdomar. Färden gick från missionshuset genom socknen samt genom Ekeby och Endre till Barlingbo där möte hölls vid Hammarström, Enbjenne. Mycket folk hade där mött upp till mötet, som hade karaktär av en sångstund. Ungdomarna jämte civilvill. samt pastor S. Anderson skötte programmet. Efter mötet dracks kaffe varefter hemfärden företogs genom Barlingbo. Sist skiljdes deltagarna efter en verkligt trevlig utfärd.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15