19420120 - Landsbygden. Eksta.

Landsbygden.

EKSTA.
Söndagsskolmissionär d:r Georg Fridén besökte i söndags baptistförsan rlingen härstädes och talade vid ett möte i kapellet. Med utgångspunkt ifrån Luk. 19 talade dr Friden på ett intressant och klarläggande sätt om ett rätt hemliv i sann gudsfruktan som grundläggare för barnens och de ungas framtida utveckling i rätt riktning. Kollekt upptogs till förmån för baptistsamfundets söndagsskolverksamhet. Den givande stunden avslutades med bön av evangelist Karlsson.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15