19420120 - Idrott och sport.

Idrott och sport.

Gymnastiken
för idrottsföreningarna Gute, VIF och AIK kommer att fortsätta i kväll kl. 20 på läroverket samt pågår sedan varje tisdag och torsdag.

Visby IF:s skidstafett.
Anmälningstiden för söndagens skidstaf ett utgår om torsdag den 22 d:s. Starten blir kl. 11,00 och denna tid har valts med tanke på att deltagare som äro beroende av tåg skall kunna hinna in till tävlingen. Startplatsen kommer att meddelas först om fredag.
Betr. åldersgränsen för deltagare i ungdomsklassen har denna höjts till 18 år, enär från flera håll ansetts att förut bestämda 17 år var i lägsta laget. Födelsedato skall för deltagarna i ungdomsstafetten samtidigt med anmälningar uppgivas.
— De firmor eller enskilda som ev kan tänkas vara intresserad av att skänka något pris till tävlingen ombedes i såfall ringa 1738.
— Visby IF:s skidlöpare samlas torsdag kväll kl. 8,00 på Lunkans Konditori för sammansättning av lagen.

223 prov hittills i Riksskidmarschen.
Ytterligare rapporter från proven för Riksskidmarschen ha nu inkommit varigenom den sammanlagda siffran för Gotland nu uppgår till 225. De senaste meddelandena komma från Alva, där åtta skidlöpare klarat provet, från Lye som redovisar 15 prov och från Vallstena med 7 prov.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15