19420121 - Död. Lina Lundberg.

Vår innerligt älskade syster Lina Lundberg fick i dag hembud.
I ljust och tacksamt minne bevarad av oss och övrig släkt samt många vänner.
Filipstad den 17 jan. 1942.
Aron
Walter o. Anna. U. S. A.
Emma o. Fred
Evelyn. U. S. A.
Adolf o. Augusta
Karl o. Edvy
Edvard
Gerda o. Manfred
Sigurd o. Amalia
Helen, Gladys o. Howard, U. S. A.
Marts o. Gottfrid
Majgot o. Nils
Greta o. Sven

M. K Ps.-bok 460.

Jordfästningen äger rum i S:t Paulskyrkan, Filipstad, sönd. d. 25 jan. kl. 12. Meddelas endast på, detta sätt.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16