19420121 - Handelsregistret.

Handelsregistret.

År 1942 den 20 januari intogos i handelsregistret för Visby stad följande anmälningar: 1:o) den av Iris Elisabet Westerberg under firma Lisa Westerbergs speceriaffär idkade handelsrörelsen har upphört; 2:o) den av Evelina (Ellen) Fredrika Sofia Fagerström under firma Lilla Garnboden, Ellen Fagerström idkade handelsrörelsen har upphört; 3:o) Bror Gustav Arnold Eriksson, som härstädes under firma Byggnadsfirma Bror Eriksson idkar handelsrörelse har till prokurist antagit verkmästaren Arthur Ludvig Persson härstädes.
MAGISTRATEN.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16