19420121 - Gotland befarar att få en tredje isvinter

Gotland befarar att få en tredje isvinter

och därav förorsakad isolering, säger biskop Torsten Ysander, som vid biskopsmötet intervjuats av Svenska Dagbladet rörande de kyrkliga förhållandena på ön. Vi hoppas och vänta på ett flertal besök av fastlandstalare under de närmaste månaderna. Och vi ville ogärna att dessa skulle hindras av isen — åtminstone på utresan!
Detta år har Gotland fått sin mycket efterlängtade rikskollekt för restaurering av sina medeltidskyrkor. En rad av dessa äro ännu iskalla och sakna varje uppvärmning. En fastlänning tycker kanske, att detta är onödigt medeltida. Det tycker vi också. Men när det höjer skatten i en socken med 50 kr per bevillningskrona att införa värmeledning, så förfryser möjligheten. Därför hoppas vi på en rikskollekt, som gör skäl för namnet och blir ett uttryck för hjälpsamhet, medansvar och uppmuntran från hela riket.
Andligen kan man inte tala om någon istid på Gotland. Vi tro frimodigt på våren. Det är skönt att ha mödosamt, när mödan beror på uppförsbacke.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16