19420121 - Inget avsteg från bestämmelserna.

Inget avsteg från bestämmelserna.

Lantbrukare Nils Larsson i Hallbjens, Guldrupe, Bjerges, har hos priskontrollnämnden gjort en del erinringar med anledning av att den brödspannmål, han levererat, på grund av låg rymdvikt betalts med endast kr. 25:51 per deciton. Ärendet har översänts till livsmedelskommissionen, som nu meddelat hr Larsson, att det icke synes föreligga anledning att i hans fall avvika från tillämpade bestämmelser.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16