19420121 - Kronans fiskerätt.

Kronans fiskerätt.

Domänstyrelsen har bemyndigat jägmästaren i Gotlands revirdel att till fyrmästare H. G. Engeström, Närs fyr, upplåta kronans fiskerätt i "Gistviken" och "Kroken" samt å sträckan Gistviken—Kroken ävensom vid Holmtorp. Vidare medges upplåtelse till Hemming Lindell, När, av fiskerätten i Österviken under kronoparken Närsholmen. I båda fallen blir det upplåtelse för åren 1942-46. (P.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16