19420121 - Furirbostäder.

Furirbostäder.

Försvarsutredningen har även föreslagit, att särskilda bostäder för furirer skola uppföras i anslutning till nuv. kasernetablissemant. Ogifta furirer förläggas f. n. i regel i furirrum, belägna i omedelbar anslutning till övriga förläggningar. Dessa furirrum behöva emellertid tas i anspråk för andra ändamål. Nya bostäder erfordras för omkring 2/3 av antalet furirer på aktiv stat. Vid behov av ökat förläggningsutrymme för befäl kunna dessa bostäder även utnyttjas för andra befälskategorier. Utredningens förslag upptar furir-bostäder vid 43 truppförband till sammanlagd kostnad av 13,160,000 kr. Bl. a. skulle dylika bostäder anordnas vid Gotlands infanteriregemente för 308,000 kr. och vid Gotlands artillerikår för 159,500 kr. Till grund för beräkningarna har därvid lagts prisläget i juli 1941.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16