040613-visbyhamn.jpg

19420121 - Jordfästningar.

Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes i går middag stoftet efter stenhuggaren Hjalmar Johan Levander, Siffride i Fide. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av pastor Erik Karlsson.
Själva jordfästningsakten förrättades i Fide kyrka, i vilken kistaii inbars under orgelmusik. Därefter sjöngs ps. 570: 1-2, varefter pastor Karlsson höll en betraktelse över orden i Joh. 15: 5 samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 440: 5-6, varpå kistan utbars under sorgemusik till kyrkogården och sänktes i graven, där sedan kransnedläggning vidtog.
Sedan begravningsföljet återvänt till sorgehuset hölls där en minnesstund över den bortgångne.

Stoftet efter fru Johann Maria Bolander, Björke, fördes igår middag till griftero. Jordfästningsakten förrättades i Björke kyrka av kyrkoherde Artvid Ruhr, som även höll en betraktelse med ledning av text ur evangeliet för nästa söndag. Den högtidliga akten omslöts av psalmsång. Kistan fördes därefter ut till kyrkogården, där gravsättning och kransnedläggning ägde rum.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16