19420121 - Landsbygden. Roma.

Landsbygden.

ROMA.
Betelförsamlingen har tiden den 27-31 jan. bibelstudievecka med stora offentliga avslutningsmöten söndagen den 1 febr., då pingstförsamlingarnas predikanter på ön deltaga. Till veckan har dessutom kallats pastor Valther Fälth från Nynäshamn Pastor Fälth är en god ordets förkunnare samt utrustad med sångens gåva och därjämte också en god dragspelsmusiker, varför det är att hoppas, att många av ortens befolkning söker sig till Betelförsamlingens möten. Bibelstudierna börjar på tisdagseftermiddagen d. 27 kl. 2,30 e. m. och fortsättes samma tid intill lördagen d. 31. Varje kväll är det väckelsemöten kl. 8 e. m. På söndagen den 1 febr. blir mötestiderna kl. 11 f. m.. 2.30 e. m., 7 e. m. Se vidare annons i denna tidning! Envar hälsas varmt välkommen till mötena.
O. A—n.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16