19420121 - Landsbygden. Anga.

Landsbygden.

ANGA.
Anga kyrkoråd beslöt vid sammanträde på söndagen att till kassör för kyrkokassan omvälja ledamoten Jakob Pettersson, Boters.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16